torsdag 1 december 2016

Kraftsamling kring Arlandaregionen och Stockholm Nordost

Fredagen den 25 november samlades ett antal politiska företrädare, näringslivet och opinionsbildare på Arlanda. Stockholm Nordost bjöd, tillsammans med nio andra kommuner Swedavia och kommunerna kring Arlanda, in till seminarium på temat "Arlandaregionen – Navet i Skandinavien".

Syftet var att förmå alla berörda parter i samhället att kraftsamla kring regionens utveckling. Globaliseringen gör att människor och företag verkar över allt större geografiska områden. Därmed ökar behovet av resor och Stockholm Arlanda Airport växer i hög takt. Flygplatserna är idag vad hamnarna var förr - platser som attraherar människor och verksamheter. Därför är det inte bara själva flygplatsen som växer, utan även en hel flygplatsstad - Airport City Stockholm - och närregionen.
För Stockholm Nordost skapar detta goda förutsättningar att växa med ökat välstånd. Vår närhet till Arlanda gör att vi har hela världen inom räckhåll, vi får kraft att bygga bostäder och områden där näringslivet kan frodas. Vår utmaning är att växa smart så att vi attraherar talanger, kompetens och inversteringar.- Investeringar i spår, vägar och annan infrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna växa hållbart och att vi ska dra maximal nytta av vårt geografiska läge, säger kommunalrådet Parisa Liljestrand.

- Särskilt viktigt är det att vi får stat, landsting och andra kommuner att medverka till Roslagsbanas förlängning - till Stockholm central och till Arlanda säger Leif Gripestam, ordföranden för Stockholm Nordost 2016 och kommunstyrelsens ordförande i Täby.

På fredagens konferens talade flera företrädare om att regeringen bör tillsätta en Arlandaförhandling i syfte att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan utveckla flygplatsen och närregionen. Om regionen får rätt förutsättningar leder det till 186 000 nya bostäder och 147 000 arbetstillfällen.