torsdag 7 juli 2016

80 000 nya jobb med förlängd Roslagsbana till Arlanda

Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbare än någonsin. Det ställer krav på bostäder, samhällsservice och inte minst förutsättningar för ett fungerande näringsliv. Därför lyfter Stockholm Nordost frågan om förlängd Roslagsbana i Almedalen 2016.

I och med Sverigeförhandlingen kopplas Roslagsbanan framöver ihop med Stockholms centralstation. Genom en framtida förlängning till Arlanda så blir arbetsmarknadsregionen ännu större och kopplingen blir också internationell.

Detta är något som enligt planerna kommer att skapa möjligheter till 80 000 nya jobb i nordostregionen framöver, vilket också diskuterades på det välbesökta seminariet under tisdagen. Infrastruktur för bra kommunikationer är något som är avgörande och Pär Isaksson, kommunikationschef på Bombardier lyfte fram vikten av att tänka långsiktigt:

- Nu när Stockholmsförhandlingen med den stora utbyggnaden av tunnelbanans kapacitet håller på att bli verklighet kan det verka som att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda ligger väldigt långt bort, men man ska komma ihåg att kapaciteten i infrastrukturen ofta överskattas och användningen nästan alltid blir större än man räknat på.