Utredningar & yttranden

Flera utredningar och studier görs av hur förutsättningarna för att bo, leva och driva företag i nordostregionen ser ut. Viktiga frågor är utvecklingen av infrastrukturen och näringslivsklimatet. Här finns några aktuella utredningar samlade.

Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Utredningar

Yttranden